Εμφυτεύματα

Τι είναι

Το οδοντικό εμφύτευμα αποτελεί εξάρτημα το οποίο τοποθετείται χειρουργικά στο οστό της γνάθου με σκοπό την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών.

Πότε χρησιμοποιούνται τα εμφυτεύματα

Σε περίπτωση απώλειας ενός φυσικού δοντιού λόγω τερηδόνας, περιοδοντικής νόσου, τραύματος ή ηλικίας επιβάλλεται και απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της νωδής περιοχής από κάποιο οδοντικό εμφύτευμα, προκειμένου να προστατευθεί και η υγεία των γειτονικών δοντιών αλλά και των μαλακών ιστών που τα περιβάλλει.