Όψεις Πορσελάνης

Τι είναι

Οι όψεις πορσελάνης αποτελούν επικαλύψεις από ειδική, ενισχυμένη οδοντιατρική πορσελάνη και τοποθετούνται στις μπροστινές επιφάνειες των δοντιών.

Όψεις πορσελάνης – Διαδικασία

Αρχικά επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις πορσελάνης, σύμφωνα με την αισθητική ανάλυση χαμόγελου & προσώπου.

Παρουσιάζεται στον ασθενή το προτεινόμενο σχέδιο πάνω στα φυσικά δόντια με μια δοκιμαστική , εξατομικευμένη σύνθεση. Έτσι, οπτικοποιείται άμεσα το τελικό αποτέλεσμα ,προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Οποιεσδήποτε επισημάνσεις για τροποποιήσεις στο προτεινόμενο σχέδιο γίνονται σε αυτό το στάδιο. Τελικά αντιγράφεται ακριβώς το αποτέλεσμα στις τελικές όψεις πορσελάνης μέσω ειδικών πλοηγών. Κατασκευάζονται οι όψεις μια προς μία σε ειδική συσκευή καθοδηγούμενου σχεδιασμού CAD/CAM.